Skip to main content

Αντισυνταγματικός o νόμος για την ιθαγένεια των αλλοδαπών

Αναρτήθηκε:
jpg.

 Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές έχουν μόνον οι Ελληνες πολίτες, αποκλειομένων των αλλοδαπών και τα αντίθετα που προβλέπει ο νόμος 3838/2010 περί ιθαγενοποίησης είναι αντισυνταγματικά, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με απόφασή του.

Η απόφαση ελήφθη από το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ και θα κριθεί τελεσίδικα βεβαίως από την Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου αλλά προκαλεί ήδη σάλο, εφόσον ενδέχεται να οδηγήσει σε ακύρωση των εκλογών του Νοεμβρίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο νόμος περιελάμβανε και ρύθμιση για τους ομογενείς που δεν είχαν ελληνική ιθαγένεια.

Ηδη, σχολιάζοντας την απόφαση, κυβερνητικές πηγές ανεπίσημα έκαναν λόγο για «ολισθηρό πισωγύρισμα», που κινείται σε ακροδεξιά λογική.

«Τα δικαστήρια έχουν δικαίωμα να εκδίδουν τις αποφάσεις που πιστεύουν, από εκεί και πέρα το θέμα θα κριθεί στην Ολομέλεια, δεν έχει κριθεί τίποτα ακόμη στο σύνολό του», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής κληθείς να σχολιάσει την απόφαση.

«Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η κρίση περί αντισυνταγματικότητας από το τέταρτο τμήμα του ΣτΕ για το συγκεκριμένο νόμο, γίνεται με μια συγκεκριμένη ιδεολογική προσέγγιση, κάτι που πραγματικά ξενίζει», επεσήμανε ο κ. Πεταλωτής.

«Δεν έχω πει και ούτε πρόκειται να πω ότι υπάρχει κίνητρο από τους δικαστές του ΣτΕ. Είναι άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερη μόρφωση και εμπειρία και κατά την κρίση και τη συνείδησή τους βγάζουν αποφάσεις», ανέφερε και σημείωσε ότι «η ιδεολογική προσέγγιση συνίσταται στο ότι υπάρχει ειδική αναφορά στην αιτιολογία αυτής της απόφασης που συνδέει την ιθαγένεια με το θέμα της συγγένειας αίματος».

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ, Γιάννης Μιχελάκης, ερωτηθείς αν η ΝΔ θα αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα, είπε ότι «θα δούμε τι θα αποφασίσει η Ολομέλεια και μετά θα τα πούμε».

Από την πλευρά της, η Δημοκρατική Αριστερά χαρακτήρισε αναντίστοιχη την απόφαση με τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα.

Το ΚΚΕ ανέφερε ότι η απόφαση «είναι διαποτισμένη με αντιδραστικό-εθνικιστικό δηλητήριο», ενώ το μόνο κόμμα που δήλωσε ικανοποιημένο είναι το ΛΑΟΣ, ο εκπρόσωπος του οποίου, Κωστής Αϊβαλιώτης εξέφρασε την ελπίδα «ότι δεν θα ασκηθούν πιέσεις στην Ολομέλεια ώστε να αλλάξει αυτή η απόφαση».

Η απόφαση

Αναλυτικότερα, το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπογραμμίζει στην υπ’ αριθμ. 350/2011 απόφασή του ότι τόσο η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν όσο και η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για την ανάδειξη των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «επιφυλάσσεται μόνο στους Ελληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διατάξεως του Συντάγματος».

Κατά συνέπεια οι ρυθμίσεις των άρθρων 14 έως 21 του Ν. 3838/2010 «είναι ανίσχυρες» ως αντίθετες προς τα άρθρα 1, 52 και 102 του Συντάγματος, προσθέτει το ΣτΕ.

Εξάλλου, συνεχίζουν οι δικαστές, «η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί λειτούργημα απαραίτητο για την πραγμάτωση της λαϊκής κυριαρχίας, ως τοιαύτης νοουμένης της ασκούμενης από το λαό ως εκλογικό σώμα απαρτιζόμενο μόνο από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου Ελληνες πολίτες».

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι τα άρθρα 1Α και 24 του Ν. 3838/2010 είναι αντίθετα σε πλειάδα άρθρων του Συντάγματος (άρθρα 1, 4, 21, 25 και 108) εφόσον δεν προβλέπεται από αυτά «διαδικασία για τη διαπίστωση από τα διοικητικά όργανα, της συνδρομής in concreto (σ.σ.: στη συγκεκριμένη περίπτωση), της ουσιαστικής προϋποθέσεως γνήσιου δεσμού των αλλοδαπών προς το ελληνικό έθνος, ενώ και τιθέμενη τυπική προϋπόθεση της «νόμιμης διαμονής» έχει αναιρεθεί κατά το απώτερο και πρόσφατο παρελθόν» με νομοθετικές «εξαιρετικές» διατάξεις (π.χ. Ν. 3536/2007, κ.λπ.), «ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη η διάγνωση της συνδρομής έστω και αυτής της προϋποθέσεως».

Σε άλλο σημείο της απόφασης οι δικαστές επισημαίνουν ότι ο Ελληνας νομοθέτης εναρμονιζόμενος προς τις συνταγματικές επιταγές, «εμερίμνησε να διαφυλάξει την εθνική ομοιογένεια του κράτους, μεταξύ των άλλων, και δια της θεσπίσεως δικαίου ιθαγένειας, του οποίου οι ρυθμίσεις εβασίζοντο, κατ’ αρχήν, στο σταθερό κριτήριο του «δικαίου του αίματος» (ius sanguinis), δηλαδή την καταγωγή από Ελληνες γονείς».

Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις -συνεχίζει η απόφαση του ΣτΕ- το Σύνταγμα διαχρονικά περιέλαβε διατάξεις οι οποίες «καθιέρωσαν την πολιτογράφηση ενηλίκων (συμπλήρωση του 21ου έτους) αλλοδαπών αλλογενών, δηλαδή την βάσει ειδικής διαδικασίας και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου απονομή της ιθαγένειας με εξατομικευμένη κρίση συλλογικού οργάνου της διοικήσεως που διαγιγνώσκει την συνδρομή ορισμένων ουσιαστικών προϋποθέσεων».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ακόμη ότι ο Ν. 3838/2010 εισάγει ένα νέο τρόπο κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Ομως η «πολιτογράφηση αυτή γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις (χρόνος ‘νόμιμης’ διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα), χωρίς εξατομικευμένη κρίση περί της συνδρομής της ουσιαστικής προϋποθέσεως του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του αιτούντος την πολιτογράφηση αλλοδαπού, δηλαδή την εκ μέρους εθελούσια αποδοχή των αξιών που συνάπτονται προς τον ελληνισμό και την εντεύθεν απόκτηση ελληνικής συνειδήσεως».

Να σημειωθεί ότι στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχει προσφύγει εκλογέας, Ελληνας πολίτης και ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η από 30.4.2010 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά την αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, όπως και η από 7.5.2010 εγκύκλιος του ίδιου υπουργού που δίνει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι (μόνο για τις θέσεις δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικών συμβούλων) στους ομογενείς και στους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη τους στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Πηγή

Εθνικός Κήρυξ